ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H Εταιρεία
1
Η εταιρία Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, αποτελεί μια δυναμική κατασκευαστική εταιρία, η οποία στην πολυετή πορεία της έχει διαγράψει σημαντική εξέλιξη στον κλάδο που επιχειρεί. Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών και στην εκτέλεση ενός ευρέως φάσματος τεχνικών έργων, δημοσίων και ιδιωτικών, υψηλών προδιαγραφών που απαιτούν τεχνογνωσία αιχμής. 
Οι κατηγορίες έργων που έχει στο ενεργητικό της είναι Σιδηροδρομικά έργα συντήρησης και ανακαίνισης γραμμών του δικτύου της χώρας καθώς και δημιουργίας ιδιωτικών γραμμών σύνδεσης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργα Υποδομής Οδοποιίας, Σήραγγες, Οικοδομικά, Χωματουργικά,  Ανακαινίσεις Κτιρίων και κατασκευή Εκθεσιακών Περιπτέρων.

Μέσα από τη συνεχή της εξέλιξη, η εταιρία αποσκοπεί τόσο στην αδιάλειπτη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της όσο και στην συνεχή αναζήτηση νέων συνεργασιών που θα διευρύνουν περαιτέρω το ήδη επιτυχημένο πεδίο δράσης της.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
1
01
ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Η δεκαπενταετής δράση της εταιρίας στην κατασκευαστική αγορά συνιστά αδιαμφισβήτητη απόδειξη της θετικής αναπτυξιακής της πορείας.
Έχοντας στο ενεργητικό μας πολλά σημαίνοντα έργα, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης και κατασκευής προσφέροντας ένα εκτενές εύρος υπηρεσιών.

02
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η ανάληψη και υλοποίηση πολυάριθμων σημαντικών τεχνικών έργων αποτελούν εγγύηση για κάθε μελλοντική μας συνεργασία. Η δημιουργία διαχρονικών σταθερών συνεργασιών ενισχύει την αξιοπιστία της εταιρίας στην ελληνική αγορά.

03
ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Η τήρηση των αυστηρών χρονικών διαγραμμάτων καθώς και των τεχνικών ποιοτικών προδιαγραφών διασφαλίζουν το άρτιο αποτέλεσμα κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

0
Σιδηροδρομικά Έργα
0
Έργα Υποδομής
0
Ανακαινίσεις
0
Εκθεσιακά Περίπτερα
Από το 2011 έως και σήμερα η εταιρία έχει αναλάβει και έχει υλοποιήσει μια σειρά από έργα συντήρησης και ανακαίνισης σιδηροδρομικών γραμμών της χώρας. Επιπλέον η εταιρία έχει εκπονίσει μελέτες και κατασκευάσει ιδιωτικά έργα σύνδεσης με το σιδηροδρομικό δίκτυο.