Σιδηροδρομικά Έργα

Από το 2011 έως και σήμερα η εταιρία έχει αναλάβει και έχει υλοποιήσει μια σειρά από έργα συντήρησης και ανακαίνισης σιδηροδρομικών γραμμών της χώρας. Επιπλέον η εταιρία έχει εκπονίσει μελέτες και κατασκευάσει ιδιωτικά έργα σύνδεσης με το σιδηροδρομικό δίκτυο.