Έργα Υποδομής – Κατασκευή Σηράγγων – Χωματουργικά

Η Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ έχει να επιδείξει μια σειρά αξιόλογων έργων σε έργα υποδομής και οδοποιίας.