ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Σήραγγες Παναγοπούλας
1
Πελάτης:
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
1
Περιοχή:
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ, ΑΧΑΪΑ
1
Ημερομηνία Ανάθεσης Έργου:
Μάρτιος 2015
1
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:
Ιούνιος 2015
Ανακαίνιση Σταθμού Μάναρι
1
Πελάτης:
ΟΣΕ
1
Περιοχή:
Τρίπολη
1
Ημερομηνία Ανάθεσης Έργου:
Μάρτιος 2015
1
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:
Ιούνιος 2015
Θριάσιο Πεδίο
1
Πελάτης:
ΤΟΜΗ Α.Ε.
1
Περιοχή:
Θριάσιο Πεδίο
1
Ημερομηνία Ανάθεσης Έργου:
Ιανουάριος 2016
1
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:
Απρίλιος 2016
Σιδηροδρομική Σύνδεση ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.
1
Πελάτης:
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.
1
Περιοχή:
Βελεστίνο
1
Ημερομηνία Ανάθεσης Έργου:
Μάιος 2016
1
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:
Ιούλιος 2016